top of page
Bestuursleden

Mevr. S.B. Hekking-de Jonge van Ellemeet

Voorzitter

Dhr. U.C.F. Scholten van Aschat

Penningmeester

Dhr. T.M.W, van Asbeck

Secretaris

Dhr. W.H. de Savornin Lohman

Bestuurslid

Mevr. C.M.R. van Verschuer

Bestuurslid

Please reload

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:

Het bestuur ontvangt geen beloning

Beloningsbeleid medewerkers:

Er zijn geen medewerkers

bottom of page